Den Off-Line 2018

Den Off-Line 2018
04. 03. 2018
V pátek 16. 2. 2018 byla celá naše škola opět Off-Line. Odpojili jsme se od internetu a vypnuli Wi-fi i školní počítače.

Běžná výuka probíhala jako před nedávnou minulostí, tedy bez počítačů a internetu. Ráno byly tedy pro všechny třídy připraveny papírové třídní knihy a lístky na oběd. Ti co si chtěli zkusit být celý den offline, dostali při příchodu do školy na zápěstí pásku s nápisem „DNES JSEM OFF-FLINE".
Hned ve vestibulu vyhrával připravený gramofon s výběrem různých desek i s mikrofony, kde si pár odvážlivců zazpívalo karaoke. Hudbu si mohli užít žáci i u tradiční velké plachty Facebookwall, kam si mohli všichni psát různé vzkazy a kde byl připraven i Jukebox na magnetofonové kazety. Na ukázku nechyběla ani černobílá televize s videem a VHS kazetami.
První stupeň si mohl mimo výuku své pohybové dovednosti vyzkoušet nejen v nově polepených chodbách, ale i v tělocvičně, kde pro ně bylo připraveno spoustu stanovišť s různými úkoly.
Pro všechny třídy druhého stupně byla na dvě vyučovací hodny připravena kolektivní Off-Line mezitřídní vědomostně-dovednostní soutěž, při které museli žáci „po staru", tedy pouze v encyklopediích, slovnících, atlasech a tabulkách dohledat odpovědi na co nejvíce zadaných otázek z matematiky, fyziky, chemie, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu. Dále vládnout i záludné překlady z ruštiny, angličtiny, němčiny a splnit všechny zadané úkoly z češtiny, výtvarky i tělocviku. Vše pak na psacím stroji zapsat do připraveného formuláře a odevzdat ve dvou kopiích, tedy museli použít „kopírák", který někteří žáci viděli úplně poprvé. Úspěšnost a pořadí jednotlivých tříd si můžete prohlédnout zde:

výsledky test.jpg

No a po jarních prázdninách všichni co přinesli od rodičů potvrzení, že opravdu celý pátek vydrželi bez všech moderních technologických vymožeností této doby, dostali malou odměnu v podobě originální placky. A jak to všechno vlastně dopadlo je zde:

grafy.jpg

Fotogalerie z akce:

Den Off-Line 2018