Finanční gramotnost

Finanční gramotnost
05. 01. 2018
Výuka finanční gramotnosti je součástí našeho školního vzdělávacího programu. V prvním pololetí přijal naše pozvání ředitel ČSOB pan V. Jakubský, který působí v sektoru bankovnictví a má i bohaté zkušenosti s výukou.

Zábavnou interaktivní formou přednášek a originálními materiály seznámil žáky s historií vzniku peněz, s životními situacemi, které jsou spojeny s financemi, způsobem placení, druhem platebních karet a sestavováním rozpočtu různých fiktivních rodin. Všichni žáci za svoji snahu obdrželi malý dárek. Program byl velice poučný a praktický. Poděkování patří V. Jakubskému za přístup a pomoc žákům. Všichni si odnesli mnoho nových informací a hlavně poznatků, jak zacházet s penězi, aby se nedostali do problémů.