Sto dětí na Hradě

Sto dětí na Hradě
10. 11. 2017
Dvě podzimní exkurze žáků 1. a 2. stupně na Pražský hrad.

   Do Prahy se naši žáci podívají většinou v jarních měsících během školních výletů. V zimě osvětlenou Prahu vidí cestou do divadel. Ale i ve svátečním období přelomu října a listopadu si tentokrát Pražský hrad prohlédlo více než sto dětí.

   Nejprve se do hlavního města vydaly 2.A a 2.B s paní učitelkou P. Michalovou, M. Karlovou, Z. Gellrichovou a P. Týčovou. Žáčci si prošli tradiční okruh Hradu: jednotlivá nádvoří, Chrám sv. Víta, viděli Zlatou bránu, Zlatou uličku, věž Daliborku... Úspěch u dětí mělo také házení mincí do Lví kašny, focení s Hradní stráží. Nefalšovaný údiv na tvářích školáků vyvolal kouzelný pohled od Hradu na Malou Stranu a pražské panorama, podobně na ně zapůsobily i velkolepé prostory Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  Po celé dopoledne děti pracovaly s "průvodcem návštěvníka", doplňovaly a kreslily, dostávaly nálepky. Ve škole je potom za úspěšnou práci s materiálem čekaly pěkné známky. 

   Paní učitelka Čechová využila nabídky Pražského hradu, který vyhlásil "Den otevřených dveří 2017" a pozvala svoji 7.C a 8.C s třídní učitelkou na exkurzi do reprezentačních prostor sídla prezidenta republiky. Procházka kolem Lorety pokračovala na konci dlouhé fronty, tento "had" škol a zájemců o prohlídku se nádvořími vlnil už před devátou hodinou ranní. Proč čekáme? Proč to nejde jinak? Nemůžeme jinudy? Jako by už dnes děti ani dospělí nebyli zvyklí postát, "protrpět" si kus času na cestě za zážitkem, za odměnou.

   Ale musíme děti pochválit, vše jsme zvládli a dostali se do kýžených prostor, kde se pohybuje pan prezident, kudy vedly kroky T.G.Masaryka, Václava Havla, pánů architektů Plečnika a Janáka. Zde přijímá pan prezident zahraniční návštěvy, jmenuje ministry... Ve fotogalerii si prohlédněte tu pohádkovou krásu: Španělský sál, Zrcadlovou síň, úžasné lustry z čekého skla a ...

   Jako ilustrační obrázek jsme vybrali sochu pana prezidenta Masaryka. Byl představitelem pragmatické a poctivé práce. Usilování bez efektů a pompy. Možná se ty zástupy školních dětí správně ubíraly právě kolem této sochy.