Geologie - za českými granáty

Geologie - za českými granáty
24. 11. 2022

Putování za českými granáty s 9. B a 9. C.

Po polovině říjme jsme vyrazili na geologickou exkurzi. Nejdříve jsme navštívili Muzeum českého granátu v Třebenicích. Zde mohli žáci nejen zhlédnout výstavu granátů, historii jejich dobývání a šperků z nich vyrobených, ale také hledat granáty v granátonosném písku před muzeem. Poté jsme se přesunuli přímo do areálu firmy v nedalekých Podsedicích. Zde granáty získávají průmyslovou těžbou z nedalekých ložisek. Areálem nás s výkladem provedl zaměstnanec firmy, kterému tímto dodatečně děkujeme. Posléze jsme přejeli na geologickou zajímavost "Kamenná slunce", kde jsme si prohlédli následky třetihorních sopečných výbuchů. Poslední zastávka byla kopec vulkanického původu Raná. Protože nás celou cestu doprovázela hustá mlha, vrchol Rané jsme nezdolali, ale pouze si vyslechli přednášku o geologii a přírodě tohoto kopce a jeho okolí.