PŘIHLÁŠKY DO TŘÍDY S RVJ

26. 04. 2022

JEŠTĚ DO PÁTKU 29. DUBNA MAJÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ PÁTÉHO ROČNÍKU ČAS
         PODAT PŘIHLÁŠKU DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ
                              PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PÁŤÁKY, KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ, ZKUSIT NĚCO JINÉHO

Třídu s rozšířenou výukou jazyků jsme obnovili před třemi lety. Žákům a žákyním nabízíme od 6. ročníku více hodin angličtiny, větší variabilitu při výuce druhého cizího jazyka, možnost přípravy na certifikované jazykové zkoušky, a pokud to situace dovolí, tak samozřejmě i studijní pobyt v anglicky hovořících zemích.

Více informací v záložce Třída s RVJ.