Novinky

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. DUBNA

2021 7. 4.

Mimořádné opatření Minsterstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v základních školách
- žákům 1. stupně ve škole a to způsobem, že se vyučování zúčastní polovina počtu tříd. 

ROZDĚLENÍ TŘÍD K ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUCE:
1. skupina - týden od 12.4. - prezenční výuka - třídy 1.A, 1.D, druhý a pátý ročník
2. skupina - týden od 19.4. - prezenční výuka - třídy 1.B, 1.C, třetí a čtvrtý ročník

 

ONLINE ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

2021 17. 3.

Termín zápisu k povinné školní docházce je stanoven na období 6. - 16. dubna 2021. 

Elektronickou přihlášku a rezervaci termínu můžete provést od 22. března do 15. dubna 2021 zde

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA

2021 28. 2.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Tito žáci budou vzděláváni distančním způsobem. Distanční výuka bude nastavena v systému Škola OnLine.

ZMĚNA V POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

2021 24. 2.
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (dostupné zde) se s účinností od 25. února 2021 upravuje používání ochranných prostředků dýchacích cest takto:

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ A ORGANIZACE VÝUKY OD 1. ÚNORA

2021 26. 1.

 

AKTUALIZOVÁNO 28.1.

Výpis z vysvědčení za 1. pol. šk. roku 2020/21 obdrží žáci 1. a 2. ročníku ve čtvrtek 28. ledna  ve škole.

Vzhledem k situaci se slavnostní předávání vysvědčení v prvním ročníku v letošním roce nekoná.

Žáci ostatních ročníků, kteří se vzdělávají distančně, obdrží výpis ve škole po návratu k prezenční výuce.
Přehled klasifikace k nahlédnutí v systému Škola OnLine záložka HODNOCENÍ

V pátek 29. ledna
jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Provoz školy od 1. února je beze změn.
V prezenční výuce jsou žáci a žákyně 1. a 2. ročníku.

Ostatní ročníky pokračují i nadále v distanční výuce.
Nastavení hodin distanční výuky je uvedeno v systému Škola OnLine.

ORGANIZACE VÝUKY OD 4. LEDNA 2021

2020 28. 12.

Usnesení vlády ČR č. 1377 ze dne 23.12 2020 upravuje organizaci školy od 4.1.2021 takto:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Tito žáci tak pokračují v prezenční výuce.

Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Rozsah distanční výuky bude nastaven v systému Škola OnLine.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

2020 15. 12.

Vláda České republiky přijala krizové opatření, kterým se od 21. prosince zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. O dny 21.12. a 22.12. se tedy prodlužuje volno, které souvisí s vánočními svátky.

Rodiče mohou po tyto dva dny čerpat ošetřovné.

ZMĚNA V ORGANIZACI STŘÍDAVÉ VÝUKY V TÝDNU OD 14. DO 18.12.

2020 11. 12.

Vzhledem k tomu, že výuka ve škole bude možná ukončena již v pátek 18. prosince, rozhodli jsme se v týdnu od 14. do 18. prosince změnit organizaci střídavé výuky takto:

ORGANIZACE VÝUKY OD 30. LISTOPADU

2020 24. 11.

PŘINÁŠÍME INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 30. LISTOPADU V SOUVISLOSTI S NÁVRATEM ŽÁKŮ 3.-9. ROČNÍKU.
Přijatá opatření vycházejí z instrukcí MŠMT a podmínek naší školy.

PROVOZ ŠKOLY OD 18. LISTOPADU

2020 13. 11.

AKTUALIZACE K 23.11. Obnovení činnosti ranní školní družiny 

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinná distanční forma vzdělávání.