ROZHODNUTÍ

09. 04. 2019

o přijetí k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, vydává, v souladu s ustanovením §46 a §165 odst.2 pís. e, zák. č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2019/2020.

Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku.