INFORMACE O PLOŠNÉM TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

19. 11. 2021

AKTUALIZACE 3.12.

Plošné preventivní testování žáků ve školách pokračuje dále.
Další testování se provede v pondělí 6. prosince a pak následně každé pondělí. Konkrétní datum ukončení testování není v tuto chvíli určeno. 

Testování proběhne ve třídách ráno v 8.00 hod
   Třídy, které nebudou ve škole se otestují po příchodu do školy  v místě, kde probíhá výuka (plavecký bazén, zimní stadion)
   Žáci, kteří nebudou daný den ve škole, se po příchodu do školy nahlásí v kanceláři školy k dotestování

V případě odmítnutí testování je žák povinen používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

 1. Netestují se:
  -
  žáci, kteří mají ukončené očkování a od podání druhé dávky uplynulo 14 dní
  - žáci, kteří prodělali onemocnění a od prvního pozitivního testu uplynulo méně než 180 dní
  vzhledem k tomu, že od posledního plošného testování (9. září) došlo v proočkovanosti i v prodělání nemoci k výrazným změnám, doloží žáci, kteří tak ještě neučinili, třídnímu učiteli jednu z výše uvedených skutečností v papírové nebo elektronické formě nejpozději v pondělí před zahájením testování

  - žáci, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  Tuto skutečnost doloží v pondělí potvrzením zdravotnického zařízení.

Testování proběhne formou samotestování s odběrem vzorku z nosní dutiny.

Postup v případě pozitivního výsledku testu
               zopakujeme test
               bude- li i druhý test pozitivní, dítě odchází
                              a) samo domů na základě souhlasného stanoviska rodičů
                              b) čeká v určených prostorech, na vyzvednutí zákonným zástupcem
k bodu a) žáci 6.-9.ročníku obdrží  ve škole tiskopis, který si v případě souhlasu rodičů přinesou potvrzený s sebou v pondělí do školy. Pokud by této možnosti chtěli využít i rodiče žáků mladšího školního věku, text k použití zde.
k bodu b) prosím rodiče, aby byli v čase do 8:45 dostupní na telefonické zavolání.

Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu a kontaktuje všechny zákonné zástupce pozitivně testovaných žáků

Mimoradne-opatreni-–-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021.pdf (mzcr.cz)

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-27-10-2021-ke-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-8-11-2021.pdf (mzcr.cz)