7.D maluje spolužákům

malujeme mořské živočichy trochu jinak

V rámci hodiny výtvarné výchovy jsme malovali a vymýšleli úkoly našim nejmenším spolužákům.