Skřítek Podzimníček

3. 11. 2022 | Kategorie: Práce žáků

Žáci 6.A, 6.B a 7.A v rámci hodin českého jazyka vytvořili své skřítky Podzimníčky, ke kterým vymysleli nádherná vyprávění a popisy pracovního postupu. 

Na výrobu skřítků děti použily různé přírodní materiály a je vidět, že je tato činnost velmi zaujala a bavila. Vystavené skřítky můžete vidět ještě několik dní ve vestibulu školy.

 

Mgr. Šindlerová Hana