Na návštěvě u chovatelů v klubu DDM v Rakovníku

21. 10. 2022 | Kategorie: Škola, EVVO

Protože mezi žáky 6.ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět "Ekologické praktikum" je plno těch, kteří mají doma, nebo by chtěli mít doma, nějaké zvířátko, domluvili jsme si návštěvu v klubu DDM. Prohlédli jsme si chovaná zvířata a dozvěděli se o nich mnoho zajímavého. Děkujeme paní Holé za čas, který nám věnovala. Díky. L. Blažková