program Tonda Obal na cestách

25. 10. 2018 | Kategorie: Škola, Rodiče, EVVO, Přednášky

Program Tonda Obal na cestách je program o třídění odpadů. Na naší škole děti třídí papír, plasty, tetraPak. Donést mohou i baterie nebo malé elektrospotřebiče. Třídíme i kartony ze školní kuchyně, organizujeme sběrové dny papíru. Děti z ekologických praktik mají služby, které se starají o správné třídění. Někdy se ale musí potýkat s problémy vzniklými tím, že jejich spolužáci třídí špatně nebo odpad vůbec netřídí. I v dnešní době je jich dost. Proto jsme pozvali "Tondu" do naší školy.

Programu se zúčastnili prvňáčci a žáci od 6. do 9. ročníku. (na 1. stupni proběhl program vloni v květnu).

Děti si zopakovaly jaké odpady se třídí a kam s nimi, dozvěděly se jak vypadá skládka odadů, co je to spalovna, co je kompaktor, kolikrát se dají různé materiály recyklovat a mnoho dalších zajímavostí. Vyzkoušely si odpady správně vytřídit.

Věřím, že jim program pomůže prakticky odpady třídit jak ve škole tak i doma. Pochopily, jak je třídění odpadu důležité a snad to vysvětlí i mnohým dospělým.

L. Blažková