Jak o ekologických praktikách mikroskopujeme

Jak o ekologických praktikách mikroskopujeme
22. 05. 2018

V ekologických praktikách do výuky zařazujeme i mikroskopování. Na podzim jsme mikroskopovali mechy a kapradiny, jindy části těla hmyzu nebo pokryv těl obratlovců, peří, šupiny, srst apod. Někdy využíváme trvalé preparáty, jindy si je děti připravují sami.

Jaro je období, kdy vše kvete a tak jsme mikroskopovali s žáky ekologických praktik 6. ročníku části květů, ale i listy či stonky rostlin. Použili jsme tulipány. Děti si pripravily preparáty tyčinky a pylu a pozorovaly pylová zrna. Pak se pokusily pozorovat průřez semeníkem a viděly vajíčka tulipánu uvnitř semeníku. A někteří pozorovali i průduchy mezi pokožkovými buňkami listů. Co viděli zakreslovali, snažili se popsat postup mikroskopování a na závěr odpovídali na pár otázek.

Důležité je, že mikroskopování děti baví a to nás těší.