Organizace školního roku  2018/2019

Začátek školního roku:     pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny:         pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny:          sobota 22. prosince 2018 – do školy ve čtvrtek 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny:          pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny:               25. února 2019  až  3. března 2019

Velikonoční prázdniny:    čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny:             pondělí 1. července 2018  –  neděle 1. září 2019

Vyučování školního roku 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Přehled a harmonogram dalších akcí školy ve šk. roce 2018/2019