V souladu se zákonem č 250/2000 Sb., v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na rok 2018 a schválený návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020