Složení Školské rady při 3. základní škole, Rakovník, okružní 2331

za pedagogy:

  • Mgr. Petr Steidl - předseda
  • Mgr. Jitka Bernardová 

za zřizovatele:

  • RSDr. Vladimír Kvasnička
  • RNDr. Jan Jirátko

za rodiče:

  • Mudr. Ivo Trešl
  • Hana Ichová