Kurz Sportů a pobytu v přírodě (SPP) pro 6.ročník

Datum: Čtvrtek 14. 9. 2017

Kurz proběhne formou jednodenní vycházky do okolí školy (Bulovna) s náplní:
1. Pohybové a poznávací hry a činnosti v přírodě: běh, hry s lanem a švihadlem
2. Pohybové hry v přírodě: hod na cíl, hod břemenem, hodnocený softbalový odpal
3. Poznávací a postřehové hry se zaměřením na přírodovědnou tématiku a tématiku první pomoci.

Zúčastní se všechny třídy 6.ročníku pod vedením třídních učitelů (TU).
Náplň na stanovištích zajišťují vyučující TV a Př a žáci 9.A.

Časový program:

08:00 sraz jednotlivých tříd v šatnách s TU - instrukce.
08:15 nástup ve vestibulu u hlavního vchodu
08:25 přesun do prostoru kurzu – 3 stanoviště, na nichž se budou jednotlivé třídy po 30 - 40 minutách střídat.
09:00 zahájení činností na jednotlivých stanovištích - 1. / 2. / 3.
09:45 přesun na další stanoviště a svačina.
10:00 zahájení činností na jednotlivých stanovištích - 1. / 2. / 3.
10:45 zahájení činností na jednotlivých stanovištích - 1. / 2. / 3.
12:00 přesun na cílové shromaždiště (tělocvična) a vyhodnocení činností.
13:00 předpokládaný konec akce - odchod na oběd – rozchod domů = ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ!

Vybavení:

dostatečně teplé sportovní oblečení na činnosti v přírodě,
čepice, pláštěnka či nepromokavá bunda,
v případě velmi nepříznivého počasí proběhne kurs v budově školy = připravená obuv do tělocvičny!
DOBROU SVAČINU A VÝBORNOU NÁLADU :-)