ADAPTAČNÍ KURZ 6. ROČNÍKU

6.A

Datum a místo:         18. 9. 2017 – 20. 9. 2017 Račí Hrad u Jesenice

Odjezd:                      vlakové nádraží Rakovník 18. 9. v  8:49 hod, sraz v 8:30 hod před vlakovým nádražím

Návrat:                       vlakové nádraží Rakovník 20. 9. v 13:00 hod.

Pedagogický dozor:            třídní učitel Mgr. Pavel Knapp

Odborný lektor:        školní metodik prevence Mgr. Šárka Horníková

Cena:                        600,- Kč, splatná do 16. 9. 2017

-          Na účet školy: ČÚ: 540263389/0800, VS: 45, SS: rodné číslo před lomítkem, poznámka: jméno a příjmení žáka, třída

-          Nebo hotově v kanceláři školy

 

6.B

Datum a místo:         20. 9. 2017 – 22. 9. 2017 Račí Hrad u Jesenice

Odjezd:                      vlakové nádraží Rakovník 20. 9. v  8:49 hod, sraz v 8:30 hod před vlakovým nádražím

Návrat:                       vlakové nádraží Rakovník 22. 9. v 13:00 hod.

Pedagogický dozor:            třídní učitel Mgr. Barbora Widemannová

Odborný lektor:        školní metodik prevence Mgr. Šárka Horníková

Cena:                        600,- Kč, splatná do 16. 9. 2017

-          Na účet školy: ČÚ: 540263389/0800, VS: 46, SS: rodné číslo před lomítkem, poznámka: jméno a příjmení žáka, třída

-          Nebo hotově v kanceláři školy

 

6.C

Datum a místo:         25. 9. 2017 – 27. 9. 2017 Račí Hrad u Jesenice

Odjezd:                      vlakové nádraží Rakovník 25. 9. v  8:49 hod, sraz v 8:30 hod před vlakovým nádražím

Návrat:                       vlakové nádraží Rakovník 27. 9. v 13:00 hod.

Pedagogický dozor:            třídní učitel Mgr. Zdeňka Adamčíková

Odborný lektor:        školní metodik prevence Mgr. Šárka Horníková

Cena:                        600,- Kč, splatná do 16. 9. 2017

-          Na účet školy: ČÚ: 540263389/0800, VS: 47, SS: rodné číslo před lomítkem, poznámka: jméno a příjmení žáka, třída

-          Nebo hotově v kanceláři školy

 

Společné informace

Ubytování:                Ve zděné budově nebo v chatkách

Jídlo:                          Plná penze s pitným režimem, začíná se obědem, končí se obědem

S sebou:                    kartičku zdravotní pojišťovny (kopie), potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem zákonného zástupce a datem ne starším než 1 den (k předání třídnímu učiteli v den odjezdu), vlastní léky (informovat třídního učitele o užívání), hygienické potřeby, přezůvky, sportovní (nepromokavé) oblečení do lesa, psací potřeby (penál), hrneček na pití, pláštěnku, gumáky, polštář na sezení (podsedák), vlastní hudební nástroj, doporučujeme NEVOZIT drahé a v přírodě nepotřebné věci – tablet, notebook, reproduktory, atd.

POZOR: VZHLEDEM K CESTOVÁNÍ VLAKEM A VZDÁLENOSTI UBYTOVÁNÍ OD VLAKU CCA 2 KM JE JEDINÝM PŘÍPUSTNÝM ZAVAZADLEM BATOH (pouze jedno zavazadlo, ne kufry, tašky apod.)

 

 POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (přineste k odjezdu)!