ADAPTAČNÍ KURZ 6. ROČNÍKU

6.A

Datum a místo:         10. 9. 2018 – 12. 9. 2018 Račí Hrad u Jesenice

Odjezd:                      10. 9. v 8:30 hod. od 3. ZŠ

Návrat:                       12. 9. k 3. ZŠ v 13:00 hod.

Pedagogický dozor:            třídní učitelé Mgr. Alena Řepíková

Odborný lektor:        školní metodik prevence Mgr. Šárka Horníková

Cena:                        500,- Kč, splatná do 7. 9. 2018

-          Na účet školy: ČÚ: 540263389/0800, VS: 34, poznámka: jméno a příjmení žáka

-          Nebo hotově v kanceláři školy

 

6.B

Datum a místo:          10. 9. 2018 – 12. 9. 2018 Račí Hrad u Jesenice

Odjezd:                       10. 9. v 8:30 hod. od 3. ZŠ

Návrat:                       12. 9. k 3. ZŠ v 13:00 hod.

Pedagogický dozor:    třídní učitelé Mgr. Libor Šíma

Odborný lektor:          školní metodik prevence Mgr. Šárka Horníková

Cena:                         500,- Kč, splatná do 7. 9. 2018

-          Na účet školy: ČÚ: 540263389/0800, VS: 34, poznámka: jméno a příjmení žáka

-          Nebo hotově v kanceláři školy

6.C

Datum a místo:          12. 9. 2018 – 14. 9. 2018 Račí Hrad u Jesenice

Odjezd:                       12. 9. v 8:30 hod. od 3. ZŠ

Návrat:                       14. 9. k 3. ZŠ v 13:00 hod.

Pedagogický dozor:    třídní učitelé Mgr. Lenka Blažková

Odborný lektor:          školní metodik prevence Mgr. Šárka Horníková

Cena:                          500,- Kč, splatná do 7. 9. 2018

-          Na účet školy: ČÚ: 540263389/0800, VS: 35, poznámka: jméno a příjmení žáka

-          Nebo hotově v kanceláři školy

 6.D

Datum a místo:          12. 9. 2018 – 14. 9. 2018 Račí Hrad u Jesenice

Odjezd:                       12. 9. v 8:30 hod. od 3. ZŠ

Návrat:                       14. 9. k 3. ZŠ v 13:00 hod.

Pedagogický dozor:    třídní učitelé Mgr. Kateřina Kapounová

Odborný lektor:          školní metodik prevence Mgr. Šárka Horníková

Cena:                          500,- Kč, splatná do 7. 9. 2018

-          Na účet školy: ČÚ: 540263389/0800, VS: 35, poznámka: jméno a příjmení žáka

-          Nebo hotově v kanceláři školy

Společné informace

Ubytování:                  Ve zděné budově nebo v chatkách

Jídlo:                           Plná penze s pitným režimem, začíná se obědem, končí se obědem

S sebou:                      kartičku zdravotní pojišťovny (kopie), potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem zákonného zástupce a datem ne starším než 1 den (k předání třídnímu učiteli v den odjezdu), vlastní léky (informovat třídního učitele o užívání), hygienické potřeby, přezůvky, sportovní (nepromokavé) oblečení do lesa, psací potřeby (penál), hrneček na pití, pláštěnku, gumáky, polštář na sezení (podsedák), šátek (delší), baterka, vlastní hudební nástroj

NEVOZIT drahé a v přírodě nepotřebné věci – tablet, notebook, reproduktory,

 

 POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (přineste k odjezdu)!