Novinky

Vánoční výstava

2018 18.12

žákovských prací s malým dárečkem, občerstvením a vystoupením žáků 1. stupně

Podzimní kurzy

2018 12.9

V souladu s ŠVP organizujeme kurzy směřující k rozvoji žáků, jejich samostatnosti, ale také spolupráce v kolektivu

Vyhlášení ředitelského volna

2018 30.4

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením §24, odst.2., zák.č. 561/2004Sb.,v aktuálním znění, ředitelské volno na dny:
                   pondělí 30. dubna 2018
                   pondělí 7. května 2018 

Bazárek na 3.ZŠ

2018 21.3

Bazárek sportovních potřeb, jarního a letního oblečení a obuvi proběhne 21.3.(příjem) - 22.3. a 23.3.(prodej) na 3.ZŠ  - v přízemí školy

Zápis do 1. ročníku

2018 5.4

V souladu s ustanovením § 3a, vyhl. č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v aktuálním znění, vyhlašuje ředitel školy zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019