Rakovnická laťka

Termín konání: 4.4.2018 | 08:00
Místo konání: tělocvična 2.ZŠ Rakovník

Rakovnická laťka

24. ročník R A K O V N I C K É L A Ť K Y ZŠ

pořadatel : DDM, OR AŠSK Rakovník, 2.ZŠ Rakovník

prezence :

I. Kategorie 8,00 hod

II. kategorie 8,00 hod

III. kategorie 10,00 hod

IV. kategorie 11,00 hod

pravidla : soutěží se podle pravidel atletiky

kategorie :

I. 2. - 3. ročník ZŠ /2011-08/

II. 4. - 5. ročník ZŠ /08-06/

III. 6. - 7. ročník ZŠ /06-04/

IV. 8. - 9. ročník ZŠ /04-02/

žáci musí splňovat obě podmínky účasti (ročník narození i ročník ZŠ)

základní výšky :

I. chlapci 90 cm dívky 85 cm

II. chlapci 105 cm dívky 95 cm

III. chlapci 125 cm dívky 110 cm

IV. chlapci 135 cm dívky 120 cm

další ustanovení :

doskočiště pro všechny kategorie na 2. ZŠ

sálová obuv a sportovní oblečení

1.stupeň od 8:00 (P.Michalová)

2.stupeň od 10:00 (P.Knapp)  = společný odchod po 1.hodině, po skončení akce rozchod