VELIKONOČNÍ ZAJÍC

Termín konání: 28.3.2018 | 14:00 - 16:00
Místo konání: tělocvična 3.ZŠ Rakovník

VELIKONOČNÍ  ZAJÍC

Další ročník taneční soutěže proběhne na naší škole:

28. 3. 2018 od 14:00

Startují : družstva žáků a žákyň

Styl  : Aerobik, Taneční směs (zumba,street dance,hip hop,funky,country..)

Kategorie : 1. mladší do 5. ročníků ZŠ 1A,1B, 1C

                  2. starší 6.-9. ročník ZŠ 2A,2B, 2C

                                        (všechny podmínky splněny současně)

                  A- 2-3 cvičenky, B - skupiny 4-10, C - 1 cvičící

Podmínky : délka vystoupení 3 – 5 minut (družstva budou mít k dispozici čas na zkoušku svého vystoupení).

Ceny : družstva na 1. – 3. místě obdrží diplom a věcnou cenu

Hodnotí se : nápaditost, technika provedení, hudba, choreografie, celkový 

   dojem

Hudební doprovod: možnost zaslání MP3 do 23. 3 . 2018 na adresu  rajsova@3zsrako.cz.

 

Pokud bude k dispozici CD – s sebou jen kvalitní nahrávky. CD bude označené s názvem týmu a skladby a předané zvukaři při zkoušce.

  

Sraz soutěžících v 13:00 – 13:15 u kabinetu TV.

Prezentace  ( potvrzení účasti u p.uč. Rajsové)