VELIKONOČNÍ ZAJÍC

Termín konání: 17.4.2019 | 12:00 - 15:00
Místo konání: tělocvična 3.ZŠ

VELIKONOČNÍ  ZAJÍC

3.ZŠ Vás zve na soutěž v aerobiku a taneční směsi skupin v rámci soutěže Velikonoční Zajíc

 

Propozice taneční soutěže  

 

Pořadatel                        3.ZŠ Rakovník

Termín a místo konání     : středa17.4.2019 od 12:00 hodin

  3.ZŠ Rakovník (tělocvična)

Přihlášky                        : Soupisku zaslat nejpozději do 12.4.2019

na : rajsova@3zsrako.cz  (předmět Velikonoční zajíc)          

 

Startují                         : družstva žáků a žákyň

Styl                       : Aerobik,

                             Taneční směs (zumba,street dance,hip hop,funky,country..)

Kategorie                       : 1. mladší do 5. ročníků ZŠ 1A,1B, 1C

                                        2. starší 6.-9. ročník ZŠ 2A,2B, 2C

                                        (všechny podmínky splněny současně)

                                       A- 2-3 cvičenky, B - skupiny 4-10, C - 1 cvičící

Podmínky                         : délka vystoupení 3 – 5 minut

                                         družstva budou mít k dispozici čas na zkoušku svého

                                         vystoupení

Ceny                                : družstva na 1. – 3. místě obdrží diplom a věcnou cenu

Hodnotí se                      : nápaditost, technika provedení, hudba, choreografie, celkový 

   dojem

Hudební doprovod:        : možnost zaslání MP3 do 12. 4 . 2019 na adresu  

                                           indulinka@seznam.cz

                                           Pokud bude k dispozici CD – s sebou jen

                                           kvalitní nahrávky. CD bude označené s názvem týmu a skladby a

                                           předané zvukaři při zkoušce.

 

 

Sraz soutěžících v 11:30 – 11:40 u kabinetu TV.

Prezentace  ( potvrzení účasti u p.uč. Rajsové)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA na soutěž ZŠ Velikonoční Zajíc - 17. duben 2019

 

ŠKOLA: ……………………………………………………………………..

 

Mladší kategorie:    1A             1B               1C     

Starší kategorie:    2A            2B              2C    

Styl:                        aerobik , taneční směs (zumba, street dance, hip hop, funky, country...)

 

1A (aerobik)          název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

1A (taneční směs) název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

 

1B (aerobik)           název týmu:                            jméno a přijmení:                     třídy:

 

1B (taneční směs)  název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

 

2A (aerobik)         název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

2A (taneční směs) název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

 

2B (aerobik)         název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

2B (taneční směs) název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

 

1C (aerobik)          název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

1C (taneční směs)  název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

 

2C (aerobik)                  název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

2C (taneční směs) název týmu:                             jméno a přijmení:                     třídy:

 

 

 

 

Příloha soupiska (zaslat do 12. 4. 2019)