Kurz Sportů a pobytu v přírodě (SPP) pro 6.ročník

Termín konání: 14.9.2017 | 08:00 - 13:00

Kurz Sportů a pobytu v přírodě (SPP) pro 6.ročník Kurz Sportů a pobytu v přírodě (SPP) pro 6.ročník - čtvrtek 14. 9. 2017

Kurz proběhne formou jednodenní vycházky do okolí školy (Bulovna) s náplní:

  1. Pohybové a poznávací hry a činnosti v přírodě: běh, hry s lanem a švihadlem
  2. Pohybové hry v přírodě: hod na cíl, hod břemenem, hodnocený softbalový odpal
  3. Poznávací a postřehové hry se zaměřením na přírodovědnou tématiku a tématiku první pomoci.

 

Zúčastní se všechny třídy 6.ročníku pod vedením  třídních učitelů (TU).

Náplň na stanovištích zajišťují vyučující  TV a Př a žáci 9.A.

 

Časový program:

08:00   sraz jednotlivých tříd v šatnách s TU - instrukce.

08:15   nástup ve vestibulu u hlavního vchodu

08:25   přesun do prostoru kurzu – 3 stanoviště, na nichž se budou jednotlivé třídy po 30 - 40 minutách střídat.

09:00   zahájení činností na jednotlivých stanovištích - 1. / 2. / 3.

09:45   přesun na další stanoviště a svačina.

10:00   zahájení činností na jednotlivých stanovištích - 1. / 2. / 3.

10:45   zahájení činností na jednotlivých stanovištích - 1. / 2. / 3.

12:00   přesun na cílové shromaždiště (tělocvična) a vyhodnocení činností.

13:00   předpokládaný konec akce - odchod na oběd – rozchod domů = ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ!

 

Vybavení:

dostatečně teplé sportovní oblečení na činnosti v přírodě,

čepice, pláštěnka či nepromokavá bunda,

v případě velmi nepříznivého počasí proběhne kurs v budově školy = připravená obuv do tělocvičny!

DOBROU SVAČINU A VÝBORNOU NÁLADU :-)