Informace rodičům vystupujících žáků

Termín konání: 20.11.2018 | 15:00

Školní jídelna

Informace výchovné poradkyně ke způsobu podání ořihlášek, průběhu přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku