Informativní třídní schůzky

Termín konání: 19.4.2018 | 15:00 - 16:30

Prospěch a chování za III. čtvrtletí

Informativní třídní schůzky jsou průběžné

Informace podávají vyučující v učebnách a kabinetech dle rozpisu ve vestibulu školy