Třídní schůzky prvních tříd

Termín konání: 12.9.2018 | 15:00

Informativní schůzky v kmenových učebnách