Doba výdeje obědů od 11.00 do 13.45hod.

  • dobu výdeje je možné po dohodě s vedením školy upravit dle potřeby provozu školy ( odjezdy a návraty z výletů, odchody na různé akce konané ve městě na hřišti a pod. )
  • nárok na oběd prokazuje strávník přiložením čipu ke čtecímu zařízení
  • pokud žáci zapomenou čip doma , mohou si ve vyjíměčných případech vyzvednout náhradní lístek

V kanceláři účetní je k dispozici provozní řád školní jídelny, který je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování .

Jídelna nabízí:

  • vždy v pondělí bezmasá jídla, střídavě sladká a slaná
  • na výběr ze tří druhů jídel ( oběd č.1 , oběd č.2, oběd č.3 - jiná cena !!! ) viz. cena oběda
  • oběd č.2, č.3 je pouze na objednání, nejpozději den dopředu ( jinak jen dle možností v případě, že je někým ráno odhlášen )
  • pití po celý den i pro děti které nechodí na obědy ( ve vestibulu před jídelnami )
  • " Školní mléko " za 2 dny v týdnu je vydáváno v jídelně spolu s ovocem, ( v tomto roce každou ST) může se přihlásit každý žák , cena mléka je 5,- Kč za krabičku 250ml , platí se vždy na delší období , výdej je naplánován bez dnů volna a prázdnin (od října do května ).
  • "Ovoce a zelenina do škol" pouze pro žáky I. stupně, je vydáváno v jídelně, jeden den- každý týden, den závozu a výběr sortimentu je zcela v kompetenci dodavatele. V rámci tohoto projektu je ovoce a zelenina pro žáky zdarma.

Školní kiosek:

  • prodej svačin a ostatního doplň. zboží včetně nápojů, ml.výrobků a školních potřeb - školní kiosek otevřeno 7.45-12.00