ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE v ŠD

Zájmová odpoledne jsou součástí programové náplně činnosti v ŠD.

MYŠLENKOU ZO je

Nabídnout dětem co nejpestřejší program s možností výběru dle jeho zájmu.

Seznámit a skamarádit děti z různých oddělení mezi sebou (starší pomáhají mladším).

Děti si vyzkouší pracovat s více vychovatelkami ŠD a v jiných prostředích.

ZO probíhají vždy v PONDĚLÍ a STŘEDU od 13.45 do 15.15 hod. v prostorech ŠD a ZŠ. (můžete-li, přizpůsobte odchody dětí ze ŠD výše uvedenému času)

V měsíci říjnu bude „zdánlivý chaos" při vyzvedávání dětí z ŠD – děti budou na ZO jinde než ve své kmenové třídě. Tedy k nenalezení. Nezoufejte – ve třídě 209 – 2.patro (u PC) vám naše vychovatelka poradí - kde koho najdete.

!!! NOVINKA : V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS ( odjezd v 15.00 hod. )

ZAHÁJENÍ činnosti ZO bude 2.10.2017 UKONČENÍ 16.5.2018

PRAVIDLA PRO VÝBĚR

Nelze se přihlásit 2x do stejného ZO ( např. Po= dílna, St=dílna)

Volba je platná pro celý školní rok ( vzhledem k návaznosti činnosti v ZO NELZE MĚNIT podle momentální chuti dítěte)

Při výběru zohledněte aktivity svého dítěte v aktuální den (např, sport v ŠD ne, když ho pak čeká náročný fotbalový trénink).

Účast v ZO je svým způsobem povinná, neboť dětem, které nechtějí dělat NIC, nebude v těchto hodinách nabídnut jiný náhradní program (např. PC, video). Nicnedělání není náplní činnosti družiny.

Pro děti, které v termínu ZO navštěvují ZUŠ či jiné aktivity ZŠ ( brzké odchody do 14.15 hod. či pozdní příchody po 13.45 hod.), je určena PŘESTUPKA.

Nezapomeňte uvést NÁHRADNÍ VOLBU pro případ překročení kapacity ZO.

V případě překročení kapacity požadovaného ZO si vyhrazujeme možnost přesunu dítěte do jiného ZO !

NABÍDKA ZO pro šk.rok 2017 -18 :

Zkratky : Po = pondělí St = středa

ŠIKULKY = DOVEDNÉ RUCE

(vych. Mirka Tichá) Po + St 1.patro - tř.106

( někdy je potřeba donést materiál z domova)

- dekorativní výrobky, dárečky ( reprezentace ŠD)

MALOVÁNÍ

(vych. Hurtová Veronika) Po 2.patro tř. 208

(vych. Benešová Vladimíra) St 1.patro tř. 108

- určeno dětem, které rády malují vším možným na vše možné

MINI DISCO

(vych. Týčová Petra) Po+ St 2. patro tř. 205

- kombinace aerobiku, zumby a moderního tance

Pomůcky : sportovní obuv + převlečení

EKOLÁČEK

( vych. Pšenčná Blanka ) Po + St 2.patro tř. 206+ VENEK !!!

- příroda a ochrana přírody hrou

- většinu ZO jsme venku (v přírodě)

REKREHRY

(vych. Brabcová Jana) Po 1. patro tř. 106

- společenské hry ( venku i uvnitř, s pomůckami i bez)

REKRESPORT

(vych. Hurtová V. + Brabcová J.) St tělocvična, hřiště

- kolektivní sportovní hry, soutěže

!!! nutná sportovní obuv + oblečení!!!!

DIVADLO = KOMEDIANTI

(vych. Benešová Vl.) Po 1.patro tř. 108

- dramatické a pohybové hry, divadelní etudy, dramatizace děje)

PŘESTUPNÍ STANICE

(vych. Spilková Jana) Po + St 2.patro – tř. 209

( je určena dětem, které budou odcházet nebo přicházet do a z jiných aktivit - ZUŠ, apod.)

ZMĚNA VYHRAZENA !

Také ZŠ bude nabízet zájmové aktivity – atletika (pondělí), gymnastika (úterý), veselé čtení a hraní (úterý). Sledujte www stránky školy.