ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE v ŠD

Zájmová odpoledne jsou součástí programové náplně činnosti v ŠD.

MYŠLENKOU ZO je :
Nabídnout dětem co nejpestřejší program s možností výběru dle jeho zájmu.
Seznámit a skamarádit děti z různých oddělení mezi sebou (starší pomáhají mladším).
Děti si vyzkouší pracovat s více vychovatelkami ŠD a v jiných prostředích.

ZO probíhají vždy v PONDĚLÍ a STŘEDU od 13.45 do 15.15 hod. v prostorech ŠDaZŠ
(Můžete-li, přizpůsobte odchody dětí ze ŠD výše uvedenému času)
V měsíci říjnu bude „zdánlivý chaos" při vyzvedávání dětí z ŠD – děti budou na ZO jinde než ve své kmenové třídě. Tedy k nenalezení. Nezoufejte – ve třídě 209 – 2.patro (u PC) vám naše vychovatelka poradí - kde koho najdete.

V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS ( odjezd v 15.00 hod. )

NOVINKA pro ŠD II : Letošního roku jsme propojili středeční zájmová odpoledne ŠD I s ŠD II. Znamená to, že si Vaše dítě může vybrat i ZO, která probíhají v prostorách ŠD I.
Pokusíme se uskutečnit, pokud to rozvrh dovolí, ZO i v pondělí, ale jen v rámci ŠD II. Nabídkou ZO budou oblíbené REKORDY a nově TURISŤÁK (výpravy mimo ŠD). V íce informací obdržíte na začátku školního roku.

ZAHÁJENÍ činnosti ZO bude 1.10.2018 UKONČENÍ 5/2019

PRAVIDLA PRO VÝBĚR :
Nelze se přihlásit 2x do stejného ZO ( např. Po= dílna, St=dílna)
Volba je platná pro celý školní rok ( vzhledem k návaznosti činnosti v ZO NELZE
MĚNIT podle momentální chuti dítěte)
Při výběru zohledněte aktivity svého dítěte v aktuální den (např, sport v ŠD ne, když ho pak čeká náročný fotbalový trénink).
Účast v ZO je svým způsobem povinná, neboť dětem, které nechtějí dělat NIC,
nebude v těchto hodinách nabídnut jiný náhradní program (např. PC, video), Nicnedělání není náplní činnosti družiny.
Pro děti, které v termínu ZO navštěvují ZUŠ či jiné aktivity ZŠ ( brzké odchody do 14.15 hod. či pozdní příchody po 13.45 hod.), je určena PŘESTUPKA.
Nezapomeňte uvést NÁHRADNÍ VOLBU pro případ překročení kapacity ZO.
V případě překročení kapacity požadovaného ZO si vyhrazujeme možnost přesunu
dítěte do jiného ZO!

NABÍDKA ZO pro šk.rok 2018 -19 :

Zkratky : Po = pondělí St = středa

ŠIKULKY = DOVEDNÉ RUCE(vych. Mirka Tichá) Po+St 1.patro - tř.106
( někdy je potřeba donést materiál z domova)
- dekorativní výrobky, dárečky ( reprezentace ŠD)

MALOVÁNÍ (vych. Benešová Vl.) Po 1.patro tř. 108
(vych. Petrboková J.) St 2.patro tř. 208

- určeno dětem, které rády malují vším možným na vše možné

MINI DISCO (vych. Týčová Petra) Po 2. patro tř. 205
St 2. patro tř. 205
- kombinace aerobiku, zumby a moderního tance
Pomůcky : sportovní obuv + převlečení

JÓGA PRO DĚTI (vych. Petrboková Jana) Po 2.patro tř.208
- jóga a zdravotní cvičení pro děti
- pohodlné oblečení

EKOLÁČEK ( vych. Pšenčná Blanka ) Po 2.patro tř. 206
- příroda a ochrana přírody hrou St 2.patro tř. 206
- většinu ZO jsme venku (v přírodě) + VENEK !!!

REKREHRY (vych. Brabcová Jana) Po 1. patro tř. 106
- společenské hry ( venku i uvnitř, s pomůckami i bez) St 1. patro tř. 106

REKRESPORT (vych. Benešová V. + Nováková I.) St tělocvična
- kolektivní sportovní hry, soutěže hřiště
!!! nutná sportovní obuv + oblečení

KREATIVKY (vych. Brnušáková Jana) S ZŠ studovna
( někdy je potřeba donést materiál z domova)
- kreativní vyrábění a malování
- určeno starším dětem- 3.a 4. třídy

PŘESTUPNÍ STANICE (vych. Spilková Jana) Po + St 2.patro – tř. 209
( je určena dětem, které budou odcházet nebo přicházet do a z jiných aktivit - ZUŠ, apod.)

ZMĚNA VYHRAZENA !

Také ZŠ bude nabízet zájmové aktivity – atletika ,gymnastika ,veselé čtení a hraní.
Sledujte www stránky školy.