CHARAKTERISTIKA:
Ve školním klubu mohou děti relaxovat v době volných hodin mezi vyučováním a po vyučování. Primárně je určen žákům 5. až 9.tříd, kteří po skončení výuky.
a) čekají na zájmové aktivity v ZŠ a ZUŠ
b) čekají na odjezd linkových autobusů do okolních vesnic

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Ranní provoz - 6.45 -7.45 hodin
Dopolední provoz - volné hodiny mezi vyučováním ( dle rozvrhu)
Odpolední provoz - po vyučování do 15.00 hodin

Roční plán činnosti a akcí ve školním klubu:

Září:

 • poučení o bezpečnosti
 • seznámení s klubovým řádem
 • seznámení s činností ŠK, akcemi
 • fakta o Zemi
 • planeta života
 • vznik Země
 • Dinosauři
 • období po vyhynutí dinosaurů
 • první lidé
 • pobyt na hřišti – fotbal, vybíjená, skup. hry
 • prac. a výtv. činnosti – podzim
 • šperky z korálků

Říjen:

 • Vesmír : Sluneční soustava, Slunce, Měsíc, Hvězdy
 • Ping – pong /turnaj /
 • hry s míčem
 • Prac. a výtv. činnosti – podzim
 • kreativní tvoření
 • malba, šperky z korálků
 • malování na textil

Listopad:

 • Proměnlivá Země – Sopky, zemětřesení, tsunami, ledovce
 • přehazovaná, stolní fotbal, ping – pong, překážková dráha
 • Prac. a výtv. činnosti : Podzimní dekorace; fimo šperky
 • Jarmark pořádaný ZUŠ: prodej výrobků dětí ŠK, které vytvořily
 • pečení perníčků
 • balení výrobků na jarmark a oceňování
 • svíčky ve skle
 • zdobení hrnečků

Prosinec:

 • Rostliny: Plody, zahradní rostliny, stromy, houby, bylinky a koření
 • Vánoční posezení : ochutnávka cukroví, pásmo písní a tanečků, pohoštění
 • sportovní soutěže
 • Prac. a výtv. činnosti – přání, ozdoby z papíru

Leden:

 • Živočichové: Živočišná říše – skupiny živočichů, savci, hmyz, ryby
 • Beseda s Mgr. Danou Polívkovou / téma – Rodina a kamarádi /
 • Turnaj : stolní fotbal; fotbal, vybíjená, házená
 • Prac. a výtvarné činnosti: zimní krajina, výroba vloček
 • malování na svíčky

Únor:

 • Živočichové : plazi, ptáci, zvířena savany, pralesů a pouští, podmořský svět
 • Valentýn – přání
 • Pohybové hry, stolní hry
 • Pečení slaného pečiva
 • Didaktické hry
 • Prac. činnosti – ubrousková technika

Březen:

 • Lidé : První lidé; Země světa: Afrika, Amerika, Asie, Evropa
 • Měsíc knihy
 • Jaro – výzdoba třídy a chodby
 • Hry cvičící motoriku
 • Pohybové hry
 • Prac. a výtv. činnosti: malování na textil, batikování

Duben:

 • Slavní lidé, vynálezy
 • Velikonoce: výzdoba, zvyky
 • Prac. a výtv.činnosti: řetěz papír.vajec; vyšívané motivy
 • Pohybové hry a taškařice
 • Hry na přemýšlení, strategii a vědomosti

Květen:

 • Počasí: Bouře, Tornáda, Hurikány, Sopečná činnost a zemětřesení
 • Výrobky na jarmark
 • Léto: výzdoba třídy a chodby
 • Nácvik tance na zábavné odpoledne ŠD a ŠK
 • Hry s míčem
 • Paměťové hry
 • Zábavné odpoledne ŠD a ŠK

Červen:

 • Těšíme se na prázdniny
 • Den otevřených dveří ZUŠ – poslech hudby, zhlédnutí tanců, dram.oboru
 • Zážitkové hry, zábavné skupinové hry
 • Slovní hry