CELOROČNÍ MOTIVAČNÍ HRA

DIVOKÝ ZÁPAD aneb osídlování Severní Ameriky

Celoroční motivace činnosti zajišťuje

 • Ucelenou činnost v ŠD ( mající logičnost, návaznost)
 • Atraktivnost činností
 • Spolupráci mezi odděleními – vzájemnou inspiraci

ZDROJE

 • kniha „ Americký západ" ( Willoam C. Davis )
 • kniha „ Mýty a legendy indiánů Severní Ameriky" ( Colin F. Taylor)
 • internet

IMAGE ŠD

 • ŠD = westernové městečko Jídelna = saloon
 • Třídy = budovy v městečku Šatny = nádraží
 • Kabinet = kancelář šerifa WC = městské lázně
 • Venek = pastviny Hrádek = srub
 • Ve třídách do kostela = kázání, porady
 • do vězení = průšvihy
 • pomocníci šerifa = děti pomocníci
 • Nástěnky = 1. Patro = FOTOGALERIE
 • 2. patro = VYHLÁŠKY ( týdenní skladba, jídelníček, ZO, organizace ŠD)
 • 2. patro = TIMES ( náplň etapy, plány oddělení, akce)
 • Role = vychovatelky = šerifové
 • děti = obyvatelé městečka
 • Děti budou SAMI SEBE během celého roku ZDOKONALOVAT = plnit ZKOUŠKY (motivované westernem)

etapa - zkoušky ŠERIFA

etapa - zkoušky OBŽIVY

etapa - INDIÁNSKÉ zkoušky

1. etapa = ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( září – prosinec)

( osídlování Divokého západu)

Lidé kolem nás = rodina, spolužáci, kamarádi, dospělí, komunikace, mezilidské vztahy

 • Každý člověk má své jméno ( seznámení se navzájem)
 • Každý člověk má svou rodinu,sousedy ( děti z jiných oddělení)
 • Pravidla života v ŠD ( role ve westernovém městečku)
 • Seznámení se s řádem ŠD ( vyhlášky co se smí nesmí)
 • Pravidla slušného chování ( ad vyhlášky)

Místo kde žijeme = domov, škola, cesta do školy

 • ZŠ, ŠD, třída ( westernové městečko)
 • Kdo kde bydlí ( odkud se přistěhoval do wm – osídlování Ameriky)
 • Kde koho najdeme v ŠD i ZŠ ( interiéry ŠD viz Image ŠD)
 • Cesta do školy ( dopravní výchova, dopravní prostředky – DZ pěšky, koňmo, dostavník )

Člověk a jeho zdraví = oblékání, hygiena, stravování, zdravověda, udržování tělesné kondice

 • Šatny, oblékání ( westernová móda – kovbojská, trapeři, úředníci, dámy)
 • Hygiena před jídlem, WC ( městské lázně)
 • Kultura stolování, správná životospráva, pitný režim
 • Zdravověda ( lékařství, ošetření zranění)
 • Udržování tělesné kondice ( zkoušky jednotlivců)

Lidé a čas = historie – tradice, současnost, časové proměny, měření času

 • Tradice = vánoční svátky ( každý si přivezl ze své rodné země tradice)
 • Časové proměny ( lidé dříve a dnes)
 • Měřidla času ( kapesní hodiny, sluneční, odhady času)
 • Události = noviny ( times – první novináři)

Výstupy :

 • image ŠD = proměna ve westernové městečko
 • Cedrhra „ Osidlování Ameriky"
 • Vánoční hra
 • Zkoušky ŠERIFA

2. etapa = ČLOVĚK = PRÁCE A ZÁBAVA ( leden – březen)

Práce

Povolání = řemesla ( zlatokopové, trapeři, kovbojové, farmáři, úředníci ..)

 • výrobky na trhy, do hokynářství
 • Peníze a směnné zboží ( zlato, kůže)
 • Trhy

Umění a kultura= zábava na divokém západě

 • Zpěv + hudba ( trampské písničky)
 • Tanec ( americké country tance)
 • Divadlo ( vlastní divadelní představení – dána motivace – vlastní Šou BB)

Výstupy :

 • Vánoční hra
 • Zkoušky OBŽIVY
 • Zlatokopecká (cedrhra)
 • Country bál (odzpívat, odtančit)
 • Šou BB - představení

3. etapa = ČLOVĚK A PŘÍRODA (duben – červen)

ŽIVOT U INDIÁNŮ

Životní prostředí – soužití s přírodou

 • Bydlení
 • Voda, země, vzduch
 • Pozorování přírody

Rostlinná říše = šamani

 • Oslava jara
 • Poznávání lučních rostlin, stromů
 • Ozdobné koláže z přírodnin
 • Léčivé bylinky = šamani
 • Barvy přírody

Živočišná říše

 • Živočichové Severní Ameriky
 • Význam pro člověka ( zdroj potravy – bizoni, kůže – odívání, pomocníci)
 • Lovecké dovednosti ( poznávání zvěře, stopy, lov)
 • Soužití se zvířaty ( koně, pes)
 • Zvířecí dovednosti = převtělování do zvířat

Ochrana přírody

 • Ekologie + třídění odpadu = novinka dnešní doby
 • Úklid venkovních prostor školy
 • Cedrhra ke Dni Země

Výstupy :

 • indiánské zkoušky
 • Cedrhra ke Dni Země
 • Šamanský rituál ( čarodějnice)
 • Družinové zábavné odpoledne
 • Indiánská pohádka ( Pohádkový les)