Čtvrtek 28.6. – ŠJ NEVAŘÍ! - ZKRÁCENÁ PROVOZNÍ DOBA ŠD do 15:30 hod (včetně 2.autobusu) !!!

 

Pátek 29.6. – ŠJ NEVAŘÍ! - ZKRÁCENÁ PROVOZNÍ DOBA ŠD do 12:00 hod !!!

 

V DRUŽINĚ LETOS ZAČÍNÁME v pondělí 4. 9. 2017 - provoz do 12. hod.!!!!

Každý školní rok probíhá ve školní družině podle ročního plánu zájmového vzdělávání a je vždy jednotně tematicky zaměřen. Pomocí motivační hry v úvodu roku se přeneseme do určité doby, ve které si hrajeme a samozřejmě plníme různé úkoly. Celý rok je rozčleněn do tří etap, kdy v každé z nich, se zabýváme jednotným tématem. Každá etapa je podrobněji rozpracovaná do ještě konkrétnějších podtémat, která spolu s dětmi po celý rok naplňujeme, hrajeme si a rozvíjíme naše vědomosti, schopnosti a dovednosti.

Nedílnou součástí zájmových odpolední je kroužková činnost. Vždy v pondělí a ve středu v čase od 13.45 do 15.15 hod se děti rozdělí do kroužků podle toho, co je baví, v čem by se chtěly zdokonalit, popřípadě zkusit něco nového. Obsahová náplň kroužku vždy koresponduje s celoročním tématem.

ŠD dále také nabízí NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE pro rodiče našich dětí. Pro návštěvní odpoledne jsou vyhrazeny úterky, kdy dvakrát do roka mohou přijít a spolu s námi strávit odpoledne v ŠD, kdy je pro všechny připraven program s pohoštěním.

Vyvrcholením činnosti školní družiny je pak každoroční zábavné odpoledne, které se koná vždy koncem května, kde se rodiče, příbuzní a další zájemci mohou podívat co děti po celý rok vyráběly, vytvářely a čím se v jednotlivých kroužcích zabývaly.

RANNÍ PROVOZ ŠD 6.30 - 7.45 hodin
DOPOLEDNÍ PROVOZ o dělené vyučování (dle rozvrhu)
ODPOLEDNÍ PROVOZ
ŠD I po vyučování do 17.00 hodin (dle rozvrhu)
ŠD II do 16.00 hodin (poté ŠD I)

KAPACITA ŠD I 210 dětí - 7 oddělení
KAPACITA ŠD II 60 dětí - 2 oddělení
Žáci 3. a 4. tříd docházejí do ŠD samostatně !!!

MOBIL ŠD I 725 425 096

(pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí!)

MOBIL ŠD II 727 865 766

PROVOZ ŠD:

Ranní školní družina 6.30 – 7.45 (ŠD I – 2.patro učebna č. 209)
Ranní školní družinu mohou navštěvovat i děti, které nejsou do ŠD odpoledne přihlášeny.
Děti se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.
Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod.

Odpolední provoz ŠD:
ŠD I po vyučování do 17.00 hodin (dle rozvrhu)
ŠD II do 16.00 hodin (poté ŠD I)

Odjezdy autobusů:
1. autobus - 14.55 hod.
(Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova)

2. autobus - 15.40 hod.
(Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí)
Na autobus jsou děti doprovázeny vychovatelkami.

!!!NOVINKA: Pondělí a středa NEDOPROVÁZÍME, vzhledem k zájm. odpol., které probíhají do 15.15hod na 1. autobus.!!!

Žáky 1. a 2. tříd přebírá vychovatelka přímo od třídních učitelek. Přenesou si oblečení a obuv ze školní šatny do družinové šatny. Z družinové třídy přechází společně na oběd. Návrat z oběda do ŠD ve 12.30 hod.(po 4. vyuč.hod.) nebo 13.30 hod.(po 5.vyuč.hod.).

Žáci od 3.tříd dochází do družiny sami ( ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování). Poté bude nepřítomnost dítěte v ŠD telefonicky oznámena rodičům . Je tedy povinností žáka donést (poslat) omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih). Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně viz přílohy. Předtištěné tiskopisy jsou k dispozici na nástěnce v ŠD (1. mezipatro).
Za žáka, který ve škole byl, ale do školní družiny se nedostavil, nenesou vychovatelky žádnou zodpovědnost!

Aktivity v ZUŠ – vzhledem k bezpečnosti dětí v ŠD nemohou vychovatelky doprovázet děti na hodiny do ZUŠ . Veďte je, prosím, k samostatnosti. Také je nutné dokládat jakékoliv změny v docházce do ZUŠ své kmenové vychovatelce - ZUŠ není s ŠD nijak propojena.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD - POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZUŠ

ŠD je zabezpečena ! Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč) - v září automatické překódování na další školní rok.
Rodiče dětí z 1. tříd si čip vyzvednou u p.školníka (Bugner Alexandr v kanceláři u vchodu).

ODHLÁŠENÍ Z ŠD

Musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek.

POTŘEBY DO ŠD

1 balení papírových kapesníků
Bačkory, převlečení a obuv na pobyt venku, látkový sáček (vše podepsané)
Brusle (od listopadu do února každý pátek !), in line brusle ( květen)
Šatny ŠD jsou na ČIPY ( čipy budou aktivovány v 1. týdnu školní docházky – zajistí ŠD ).

PLATBA ŠD

Kč 100,-/1 měsíc
Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.
Splatnost : 1. splátka k 10. 9. 2017
2. splátka k 20. 1. 2018

Směrnice o Úplatě za školní družinu a školní klub zde.

Číslo účtu 35-540263389/0800 česká spořitelna , VS = prvních 6 čísel rodného čísla.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD

Vychovatelky ŠD I

Ved.vychovatelka
Pšenčná Blanka 2. C + 3. C třída 209

Benešová Vladimíra 1. A + 3. A třída 108

Tichá Miroslava 1. B + 3. A třída 106

Týčová Petra 1. C + 3. A třída 206

Hurtová Veronika 2. A + 3. C třída 208

Spilková Jana 2. B + 3. C třída 205

Brabcová Jana 3. D + 4. C třída 105

Vychovatelky ŠD II

Nováková Iveta 3. B + 4. B třída hudebna

Brnušáková Jana 4. A + 4. B třída studovna

SKLADBA TÝDNE

Pondělí zájmová odpoledne
Úterý třídní činnost
Středa zájmová odpoledne
Čtvrtek třídní činnosti
Pátek celodružinové akce (od 11/17 bruslení)

NÁVŠTĚVNÍ DNY

V rámci ještě bližší spolupráce mezi ŠD a Vámi rodiči pořádáme návštěvní úterky. Každé úterý (nastřídačku) pozve a bude hostit jedna ze tříd ŠD své rodiče. V čase od 15.30 do 17. hod. budete mít možnost (celkem 2x během školního roku) si v družině se svými dětmi užít hezké odpoledne . 1. kolo návštěvních úterků proběhne v měsících říjen až listopad. Vy se těšte se na pozvánky od dětí a my se budeme těšit na Vás.
Návštěvní kolotoč zakončíme Družinovým zábavným odpolednem pro všechny rodiče i děti v květnu 2018.

Návštěvní úterky jsou také vyhrazeny pro osobní konzultace s Vámi rodiči (bez ohledu na to čí je zrovna návštěvní den). V tuto dobu budou přítomny téměř všechny vychovatelky a rády se Vám budou věnovat , což je v případě běžného provozu s dětmi velmi komplikované.
Věříme, že této možnosti využijete.

DOCHÁZKOVÝ LIST odevzdejte co nejdříve, nejpozději však DO KONCE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE.
Do té doby pište dětem „Odchodové lístečky."

 

3. ZŠ – ŠKOLNÍ DRUŽINA II

UMÍSTĚNÍ ŠD II

budova ZŠ – pavilon C - 2. patro (hudebna, studovna)

Vzhledem k faktu, že ŠD II má pro svou činnost odlišné podmínky než ŠD I, svoláváme na úterý 12. 9. 2017 od 15.30 hodin (studovna, pavilon C) schůzku pro rodiče, kde získáte bližší informace o provozu a organizaci v ŠD II.

ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠD

po vyučování do 16.00 hodin!
Po 16. hodině děti přechází do ŠD I – uč. 209 (u PC), sebou boty i oblečení

ŠATNY – děti budou využívat i pro ŠD svých školních šaten. Odpadá tedy dvojí výstroj.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD - POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZŠ!
ZŠ je zabezpečena. Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč).
V září bude překódován na aktuální školí rok.
Rodiče si nechají čip aktivovat u p. školníka ( kancelář u vchodu).
Vzhledem k věku dětí a jejich samostatnosti bychom uvítali, kdyby jste upřednostnili samostatné odchody dětí v určitou hodinu.

ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE - nebudou!

Děti z ŠD II nemohou být vzhledem k organizačním komplikacím zařazeny do Zájmových odpolední ŠD I. Nabízíme však 2 pravidelné aktivity. Den upřesníme dle rozvrhu dětí. Pokud rozvrh pro šk. rok 2017/2018 umožní budou ZO v pondělí i ve středu a rozšíříme nabídku.
1. „KREATIVKY" Brnušáková Jana
2. „REKORĎÁCI" Nováková Iveta
Kromě výše uvedeného budeme pro své zájmové činnosti využívat prostor ZŠ (kuchyňku, PC studovnu, keramickou dílnu, tělocvičnu)
Pátek celodružinové akce (bruslení)