3. ZŠ – ŠKOLNÍ DRUŽINA I

MOBIL : 725425096 ( pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ ŠD :
Ranní školní družina 6.30 – 7.45 (ŠD I – 2. patro učebna č. 209)
Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.
Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod.

Odpolední provoz ŠD : po vyučování do 17.00 hodin
Odjezdy autobusů : 14.55 hod. - ( 1.autobus)
(Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova)
15.40 hod. - ( 2. autobus)
(Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí)
Na autobus jsou žáci doprovázeni vychovatelkami.

V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS ( odjezd v 15.00 hod. ).

Žáky 1. a 2. tříd přebírá vychovatelka přímo od třídních učitelek. Přenesou si oblečení a obuv ze školní šatny do družinové šatny. Z družinové třídy přechází společně na oběd. Návrat z oběda do ŠD ve 12.30 hod.(po 4 vyučovací hodině.) nebo 13.30 hod.(po 5.vyuč.hod.).

Žáci od 3.tříd dochází do družiny sami ( ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování). Poté bude nepřítomnost dítěte v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést (poslat) omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih).

Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně viz přílohy. Předtištěné tiskopisy jsou k dispozici na nástěnce v ŠD (1.mezipatro) a na www stránkách školy.

Aktivity v ZUŠ – vzhledem k bezpečnosti dětí v ŠD nemohou vychovatelky doprovázet děti na hodiny do ZUŠ . Veďte je, prosím, k samostatnosti. Také je nutné dokládat jakékoliv změny v docházce do ZUŠ své kmenové vychovatelce - ZUŠ není s ŠD nijak propojena.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD = POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZUŠ
ŠD je zabezpečena ! Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč) - v září automaticky překódován na šk. rok 2018-19. Rodiče dětí z 1.tříd si čip vyzvednou u školníka ZŠ Bugnera S.

ODHLÁŠENÍ z ŠD : musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek.

POTŘEBY DO ŠD :
1 balení papírových kapesníků
Bačkory, převlečení a doporučujeme i obuv na pobyt venku, látkový sáček (vše podepsané)
Brusle (od listopadu do února každý pátek !), in line brusle ( květen)
Uvítáme drobné odměny pro děti za vyhodnocení jednotlivých etap roční družinové hry (drobné hračky, zboží z papírnictví atd. podobně jako dáváte do škol v přírodě). Děkujeme.

Šatny ŠD jsou na ČIPY (čipy budou aktivovány v 1. týdnu školní docházky – zajistí ŠD).

PLATBA ŠD : Kč 100,-/1 měsíc
Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.
Splatnost : 1 . splátka k 10. 9. , 2. splátka k 20.1.
Číslo účtu 35-540263389/0800 česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD :
Vychovatelky ŠD I Benešová Vladimíra 1.a + 3.a třída 108
Týčová Petra 1.b + 3.a 206
Tichá Miroslava 1.c + 3.a 106
Brabcová Jana 2.a + 3.a 105
Spilková Jana 2.b + 3.b 205
Petrboková Jana 2.c + 3.b 208
Ved.vychovatelka Pšenčná Blanka 3.c + 3.b 209
Vychovatelky ŠD II Bradáčová Jana 4.a + 4.c + 4.d ZŠ studovna
Nováková Iveta 4.b + 4.d ZŠ třída

SKLADBA TÝDNE :
Pondělí zájmová odpoledne
Úterý třídní činnost
Středa zájmová odpoledne
Čtvrtek třídní činnosti
Pátek celodružinové akce ( od 11-12/18 bruslení = ½ ŠD, 1-2/19=2/2 ŠD )

NÁVŠTĚVNÍ DNY
V rámci ještě bližší spolupráce mezi ŠD a Vámi rodiči pořádáme návštěvní úterky. Každé úterý ( nastřídačku ) pozve a bude hostit jedna ze tříd ŠD své rodiče. V čase od 15.30 do 17. hod. budete mít možnost (celkem 2x během školního roku) si v družině se svými dětmi užít hezké odpoledne. 1.kolo návštěvních úterků proběhne v měsících říjen až listopad. Vy se těšte se na pozvánky od dětí a my se budeme těšit na Vás.
Návštěvní kolotoč zakončíme Družinovým zábavným odpolednem pro všechny rodiče i děti v květnu 2019.

ŠABLONY aneb setkávání rodičů s odborníky
V loňském školním roce jsme se zapojili do Šablony „Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ (čerpání z Evropské unie – operační program Výzkum, vývoj a vzděláván). Setkání s odborníky budou probíhat také v letošním roce. O jejich konání se dozvíte prostřednictvím pozvánek a na www.stránkách školy.

ŽIVOT V ŠD můžete sledovat na stránkách ZŠ www.3zsrako.cz

DOCHÁZKOVÝ LIST odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do konce 1.školního týdne .Do té doby pište žákům „Odchodové lístečky".

 


3. ZŠ – ŠKOLNÍ DRUŽINA II

UMÍSTĚNÍ ŠD II
budova ZŠ – pavilon C - 2. patro ( třída, studovna)

Vzhledem k faktu, že ŠD II má pro svou činnost odlišné podmínky než ŠD I, svoláváme pro nováčky ( 4.a, 4.c a 4.d) na úterý 11.9. od 15.30 hodin ( Pavilon C – tř. 229) schůzku pro rodiče, kde získáte bližší informace o provozu a organizaci v ŠD II.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD :
Vychovatelky ŠD II Brnušáková Jana 4.a + 4.c + 4.d studovna ( pavilon C 2.patro)
Nováková Iveta 4.b + 4.d třída 229 ( pavilon C 2.patro)
Ved.vychovatelka Pšenčná Blanka tel. ŠD 605827461

MOBIL : 727865766 ( pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ ŠD :

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA 6.30 – 7.45 hodin
Žáci budou docházet do ŠD I (učebna č. 209 – u PC) , tak jako v loňském roce.
Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.
Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod.

ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠD : po vyučování do 16.00 hodin !!!
Po 16. hodině děti přechází do ŠD I – uč. 209 (u PC), sebou boty i oblečení

Odjezdy autobusů : 14.55 hod. ( 1.autobus)
( Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova)
15.40 hod. ( 2. autobus)
( Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí)
Na autobus jsou děti doprovázeny vychovatelkami.

V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS ( odjezd v 15.00 hod. )

Žáci od 3.tříd dochází do družiny sami ( ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování). Poté bude nepřítomnost dítěte v ŠD telefonicky oznámena rodičům.Je tedy povinností žáka donést (poslat) omluvenku své nepřítomnosti do ŠD ( výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih). Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně s povinnými údaji viz přílohy. Předtištěné tiskopisy budou k dispozici ve třídách a na stránkách školy.

ŠATNY – děti budou využívat i pro ŠD svých školních šaten. Odpadá tedy dvojí výstroj.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD = POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZŠ !!!
ZŠ je zabezpečena. Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč). Čip který máte, bude automaticky překódován ( v 1. týdnu 9/18)
Vzhledem k věku dětí a jejich samostatnosti bychom uvítali, kdyby jste upřednostnili samostatné odchody dětí v určitou hodinu.
Uvítáme drobné odměny pro děti za vyhodnocení jednotlivých etap roční družinové hry (drobné hračky, zboží z papírnictví atd. podobně jako dáváte do škol v přírodě). Děkujeme.

ODHLÁŠENÍ z ŠD : musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek.

POTŘEBY DO ŠD :
1 balení papírových kapesníků
Brusle ( 1-2/18), in line brusle ( květen)
Oblečení a obuv na ven.

PLATBA ŠD : Kč 100,-/1 měsíc
Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.
Splatnost : 1 . splátka k 10. 9. , 2. splátka k 20.1.
Číslo účtu 35-540263389/0800 česká spořitelna , do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE
NOVINKA : Letošního roku jsme propojili středeční zájmová odpoledne ŠD I s ŠD II. Znamená to, že si Vaše dítě může vybrat i ZO, která probíhají v prostorách ŠD I.
Pokusíme se uskutečnit, pokud to rozvrh dovolí, ZO i v pondělí, ale jen v rámci ŠD II. Nabídkou ZO budou oblíbené REKORDY a nově TURISŤÁK (výpravy mimo ŠD). Více informací obdržíte na začátku školního roku.

NÁVŠTĚVNÍ DNY
V rámci ještě bližší spolupráce mezi ŠD a Vámi rodiči pořádáme i letos návštěvní dny, kdy si děti pozvou a budou hostit své rodiče. V čase od 15.30 – do 17. hod. budete mít možnost (celkem 2x během školního roku) si v družině se svými dětmi užít hezké odpoledne . 1. kolo návštěvních úterků proběhne v měsících říjen až listopad. Vy se těšte se na pozvánky od dětí a my se budeme těšit na Vás.
Návštěvní kolotoč zakončíme Družinovým zábavným odpolednem pro všechny děti i jejich rodiče v květnu 2019 .

ŠABLONY aneb CYKLUS SETKÁVÁNÍ RODIČŮ S ODBORNÍKY
V loňském školním roce jsme se zapojili do Šablony „Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ (čerpání z Evropské unie – operační program Výzkum, vývoj a vzděláván). Setkán í s odborníky budou probíhat také v letošním roce. O jejich konání se dozvíte prostřednictvím pozvánek a na www.stránkách školy.

ŽIVOT V ŠD můžete sledovat na www.3zsrako.cz

DOCHÁZKOVÝ LIST odevzdejte co nejdříve, nejpozději však DO KONCE 2. ŠKOLNÍHO TÝDNE.
Do té doby pište dětem „Odchodové lístečky".